Publikacje

Wojciech Krysztofiak

Wojciech Krysztofiak

Wojciech Krysztofiak

Doradca podatkowy
+48 503 382 407
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W Kancelarii jest odpowiedzialny za praktykę doradztwa podatkowego obejmującą m.in.: bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego, optymalizację podatkową działalności przedsiębiorstw oraz wybranych transakcji, reprezentację przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

  • Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu,
  • Absolwent studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Wydział Ekonomii, kierunek: podatki i skarbowość,
  • Absolwent Studium Prawa Niemieckiego - Studium des Deutschen Rechts na WPiA UAM w Poznaniu oraz studiów w ramach Programu Socrates-Erasmus na Otto-Friedrich-Univeristat w Bambergu,
  • Doradca podatkowy nr 12416,
  • Specjalista z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, w tym w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw,
  • Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w wiodących firmach audytorskich i kancelariach prawnych: m. in.: BDO sp. z o.o. (2008-2011), Roedl, Majchrowicz-Bączyk (2011-2014), BSJP Brockhuis Jurczak Prusak (2014-2015), Grant Thornton Frąckowiak (2015) oraz w Biurze Wymiany Informacji Podatkowych Ministerstwa Finansów (2006-2007),
  • Z Kancelarią Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. współpracuje od marca 2016 roku,
  • Włada biegle językiem niemieckim, zna język angielski i podstawy języka rosyjskiego,
  • Prowadzi obsługę prawną klientów polsko- i niemieckojęzycznych.
Publikacje
  • Lexikon des polnischen Rechts, C.H. Beck 2013 (współautor).