Publikacje

Łukasz Grzybek

Łukasz Grzybek

Łukasz Grzybek

Aplikant radcowski
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W Kancelarii zaangażowany jest w sprawy związane z bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności przygotowuje opinie prawne oraz pisma procesowe w sporach sądowych i sprawach rejestrowych, uczestniczy w badaniach due diligence i opracowywaniu koncepcji z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw, zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa zamówień publicznych.

  • Absolwent Prawa w Instytucie Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS,
  • Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych z Poznaniu,
  • Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa samorządowego, gospodarczego,
  • Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe nabyte w kancelariach prawnych,
  • Z Kancelarią Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. współpracuje od sierpnia 2016 r.,
  • Posługuje się językiem angielskim w zakresie zaawansowanym.

Publikacje książkowe:

"Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta" (C.H. Beck 2018) - współautor.