Publikacje

Mikołaj Małecki

Mikołaj Małecki

Mikołaj Małecki

Asystent
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W Kancelarii jest zaangażowany w sprawy związane z bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw, przygotowuje pisma procesowe w sporach sądowych i sprawach rejestrowych, zajmuje się windykacją.

  • Student III roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu,
  • Członek Koła Naukowego Prawa Cywilnego USUS IURIS na WPiA UAM w Poznaniu,
  • Członek Założyciel oraz Członek Zarządu Koła Naukowego Prawa Karnego "Zbrodnia i Kara" ma WPiA UAM w Poznaniu,
  • Zna język angielski i niemiecki.