Publikacje

Damian Czaplicki

Damian Czaplicki

Damian Czaplicki

Radca prawny
+48 798 941 960
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W Kancelarii zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z sektora prywatnego. Jako opiekun prawny kilku spółek prawa handlowego doradza w bieżącej działalności gospodarczej, sporządza umowy handlowe i opinie prawne. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych m. in. z sukcesem reprezentuje klientów w postępowaniach pracowniczych, czy też związanych z solidarną odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia z umów o roboty budowlane.

Miłośnik i specjalista prawa cywilnego i handlowego. Jako członek Praktyki Prawa Spółek i Doradztwa Transakcyjnego przeprowadza procesy łączenia, podziałów i przekształceń spółek prawa handlowego, przygotowuje i wdraża koncepcje restrukturyzacyjne, uczestniczy w audytach prawnych podmiotów gospodarczych (due dilligence) oraz w transakcjach przejmowania spółek i nabywania przedsiębiorstw.

W kręgu jego zainteresowań pozostają także zagadnienia związane z prawem pracy, prawem zamówień publicznych oraz prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Zwolennik i ekspert stosowania weksli w obrocie gospodarczym.

  • Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu,
  • Radca prawny,
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu,
  • Specjalista z zakresu prawa cywilnego, handlowego, prawa zamówień publicznych i prawa pracy,
  • Posiada kilkunastoletnie doświadczenie kancelaryjne zdobyte w wiodących kancelariach prawnych. Z Kancelarią Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k. współpracuje od czerwca 2017 roku,
  • zna język angielski.