Publikacje

Iwona Kacprzak

Iwona Kacprzak

Iwona Kacprzak

Radca Prawny
+48 506 010 075
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W Kancelarii zaangażowana jest w sprawy związane z bieżącą obsługą prawną podmiotów sektora publicznego (przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i jednostek samorządu terytorialnego), tworzy procedury compliance, reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sporach sądowych.

  • Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu,
  • Radca prawny,
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu,
  • Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe,
  • W latach 2014-2016 pracowała w poznańskiej delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • Z Kancelarią Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k. współpracuje od sierpnia 2016 roku,
  • Specjalizuje się w prawie ochrony konsumentów - na co dzień wspiera klientów z branży wodociągowo-kanalizacyjnej w relacjach z odbiorcami usług, organami administracji publicznej i sądami, sporządza projekty umów i wewnętrznych procedur, bierze udział w opracowywaniu regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz wniosków „taryfowych”,
  • Członek rady nadzorczej spółki komunalnej,
  • Włada biegle językiem angielskim, zna język francuski.