Publikacje

Jakub Ziółkowski

Jakub Ziółkowski

Jakub Ziółkowski

adwokat
+48 798 934 894
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specjalizuje się w prawie procesowym oraz w prawie nowych technologii. Opracowuje pisma procesowe w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych i karnych, reprezentuje klientów w sporach sądowych. Prowadzi wybrane sprawy związane z bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw z branży IT i jednostek samorządu terytorialnego, przygotowuje opinie prawne, weryfikuje i opracowuje umowy.

  • Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu,
  • Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu,
  • Posiada kilkuletnie doświadczenie kancelaryjne, zdobyte zarówno w kancelariach jednoosobowych, jak i w największej kancelarii radców prawnych i adwokatów w Wielkopolsce (w latach 2014-2016),
  • Z Kancelarią Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. współpracuje od października 2016 roku,
  • Włada biegle językiem angielskim i francuskim, odbył staż w szkole języka francuskiego w Montpellier oraz ukończył Szkołę Prawa Francuskiego przy Uniwersytecie Gdańskim prowadzoną przez Universite Toulouse Ier.