Publikacje

Jędrzej Jerzmanowski

Jędrzej Jerzmanowski

dr Jędrzej Jerzmanowski

Wspólnik Zarządzający / Radca Prawny
+48 502 232 844
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim bieżącym zarządzaniem operacyjnym i problematyką z zakresu prawa spółek handlowych, osobiście obsługuje kilka spółek kapitałowych, przygotowuje i wdraża projekty łączenia (fuzji, przejęć), podziałów i przekształceń przedsiębiorstw, doradza w procedurach PPP i koncesji na roboty budowlane lub usługi, doradza przy regulowaniu stosunków prawno-pracowniczych i cywilnoprawnych pomiędzy spółkami a ich menedżerami, w sporach pomiędzy wspólnikami spółek kapitałowych oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności kadry zarządzającej, sporządza kontrakty handlowe, reprezentuje klientów w wybranych postępowaniach gospodarczych i upadłościowych.

Szef Praktyki Prawa Spółek i Doradztwa Transakcyjnego w Kancelarii

 • Doktor nauk prawnych,
 • Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczyciel akademicki,
 • Radca prawny,
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu,
 • Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na UAM w Poznaniu,
 • Absolwent Podyplomowego Studium Zarządzania Finansami i Strategii Przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
 • Współzałożyciel i wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.,
 • Współzałożyciel i wspólnik Centrum Konsultingu Business Expert sp. z o.o. sp. k. (www.businessexpert.pl),
 • Współzałożyciel i wspólnik Business Expert sp. z o.o.,
 • Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, w tym prawa spółek handlowych, problematyki przekształceń podmiotowych i własnościowych przedsiębiorstw oraz kontraktów handlowych,
 • Autor publikacji z zakresu prawa spółek handlowych,
 • Członek organów zarządzających i nadzorczych spółek prawa handlowego i stowarzyszeń,
 • Biegle włada językiem angielskim, zna także język niemiecki oraz w stopniu podstawowym język francuski.
Kierownictwo w projektach więcej projektów
Publikacje książkowe
 • "Finansowanie przez spółkę akcyjną nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji w procesie wykupu menedżerskiego" (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, 339 stron),
 • "Część ogólna prawa spółek handlowych" (współautorstwo) [w:] red. A. Koch, J. Napierała, Prawo spółek handlowych (Warszawa 2017),
 • "O potrzebie nowelizacji przepisów kodeksu spółek handlowych dotyczących łączenia się spółek – na przykładzie tzw. połączeń odwrotnych" [w:] "Prawo wobec wyzwań współczesności (Wydawnictwo Naukowe "Silva Rerum" 2014)
 • "Konsolidacja przedsiębiorstw i majątków wodociągowo-kanalizacyjnych" [w:] "Wodociągi i Kanalizacja Praktyka i Prawo (Business Expert 2012)
 • "Łączenie spółek gminnych jako forma konsolidacji w gospodarce komunalnej [w:] "Procedury likwidacji i przekształceń jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego - poradnik dla praktyków" (MUNICIPIUM 2010),
 • "Zasada Jednolitego paszportu - wybrane uwagi dotyczące obowiązku prospektowego" [w:] red. M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka, Europejskie prawo spółek. Tom IV. Spółki zagraniczne w Polsce (Warszawa, Wolters Kluwer 2008),
 • "Finanse Gminy" [w:] "Vademecum wójta, burmistrza i prezydenta" (INFOR 2006),
 • "Tryby udzielania zamówień publicznych [w:] "Zamówienia publiczne po nowelizacji 2006" (Business Expert 2006),
 • "Spółka kapitałowa jako realizator partnerstwa publiczno-prywatnego" [w:] "Partnerstwo publiczno-prywatne a prywatyzacja" (Business Expert 2005).
Publikacje w czasopismach więcej publikacji