Publikacje

Łukasz Ciszewski

Łukasz Ciszewski

Łukasz Ciszewski

Wspólnik / Dyrektor d/s Prawnych / Radca Prawny
+48 507 029 580
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jako uznany ogólnopolski ekspert z zakresu prawa wodociągowego, w Kancelarii zajmuje się przede wszystkim obsługą podmiotów działających w tym sektorze, osobiście obsługuje kilka spółek wodociągowo-kanalizacyjnych oraz jednostek realizujących projekty infrastrukturalne, prowadzi wybrane procesy prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne, doradza w procesach transformacji gospodarki komunalnej, rozwiązuje zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami, reprezentuje klientów w wybranych procesach antymonopolowych i własnościowych.

Szef Praktyki Prawa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Kancelarii.

 • Magister prawa UAM w Poznaniu,
 • Radca prawny,
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu,
 • Absolwent Studiów Podyplomowych Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Specjalista i ekspert z zakresu prawa wodociągowego i ochrony środowiska, projektów infrastrukturalnych, prawa gospodarczego publicznego (w tym prawa gospodarki komunalnej) i prywatnego oraz prawa gospodarki nieruchomościami,
 • Autor kilkudziesięciu artykułów w czasopismach oraz współautor publikacji książkowych,
 • Wykładowca ogólnopolskich kursów i szkoleń z zakresu swojej specjalizacji oraz kursów dla kandydatów na członków rad nadzorczych,
 • Licencjonowany, aktualny i były członek rad nadzorczych spółek kapitałowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
Kierownictwo w projektach więcej projektów
Publikacje książkowe
 • "Vademecum wójta, burmistrza i prezydenta" - współautor (Business Expert 2003),
 • „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków - Komentarze, wzory, przepisy” - współautor (Saidel-Przywecki 2005),
 • "Problemy gospodarki i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych" - współautor (Business Expert 2005),
 • "Partnerstwo publiczno-prywatne a prywatyzacja" - współautor (Business Expert 2005),
 • "Zamówienia publiczne po nowelizacji 2006" - współautor (Business Expert 2006),
 • "ABC zarządzania mieniem komunalnym" - współautor (INFOR 2006),
 • "Vademecum wójta, burmistrza i prezydenta" - współautor (INFOR 2006),
 • "Procedury likwidacji i przekształceń jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego - poradnik dla praktyków" - współautor (MUNICIPIUM 2010),
 • "Wodociągi i Kanalizacja Praktyka i Prawo - współautor (Business Expert 2012).
Publikacje w czasopismach więcej publikacji