Publikacje

Tymoteusz Płonka

Tymoteusz Płonka

Tymoteusz Płonka

Wspólnik / Radca Prawny
+48 500 032 650
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W Kancelarii zajmuje się zagadnieniami z zakresu projektów infrastrukturalnych i inwestycyjnych, zamówień publicznych, PPP i koncesji, prawa samorządowego, prowadzi wybrane kontrakty restrukturyzacyjne, osobiście obsługuje kilka spółek kapitałowych (w pełnym zakresie bądź wyłącznie w zakresie zamówień publicznych), reprezentuje klientów w sporach sądowych, doradza podmiotom działającym na rynku nieruchomości.

Szef Praktyki Zamówień Publicznych, Infrastruktury i Inwestycji w Kancelarii.

 • Magister prawa UAM w Poznaniu,
 • Radca prawny,
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu,
 • Specjalista i ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, rynku nieruchomości, projektów infrastrukturalnych i inwestycyjnych, PPP i koncesji,
 • Autor kilkudziesięciu artykułów w czasopismach,
 • Wykładowca ogólnopolskich kursów dla kandydatów na członków rad nadzorczych,
 • Licencjonowany członek (i przewodniczący) rady nadzorczej spółki kapitałowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego,
 • Włada biegle językiem angielskim.
Kierownictwo w projektach więcej projektów
Publikacje książkowe
 • "Problemy gospodarki i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych" - współautor (Business Expert 2005),
 • "Partnerstwo publiczno-prywatne a prywatyzacja" - współautor (Business Expert 2005),
 • "Zamówienia publiczne po nowelizacji 2006" - współautor (Business Expert 2006),
 • "Vademecum wójta, burmistrza i prezydenta" - współautor (INFOR 2006),
 • "Procedury likwidacji i przekształceń jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego - poradnik dla praktyków" - współautor (MUNICIPIUM 2010),
 • "Wodociągi i Kanalizacja Praktyka i Prawo - współautor (Business Expert 2012).
Publikacje w czasopismach więcej publikacji