Publikacje

Praktyczne aspekty tworzenia i organizacji spółek komandytowych z udziałem spółek z o.o. jako komplementariuszy

Spółki komandytowe z udziałem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariuszy (dalej jako spółki z o.o. sp. k.), z uwagi na swe niewątpliwe zalety związane głównie z połączeniem ograniczenia odpowiedzialności za prowadzenie działalności gospodarczej z pojedynczym opodatkowaniem zysków, systematycznie stają się w Polsce coraz popularniejsze, będąc dzisiaj widocznym elementem życia gospodarczego. W konsekwencji, rośnie zainteresowanie doktryny takimi spółkami, co znajduje wyraz w coraz liczniejszych publikacjach na ich temat. Najczęściej analizom poddawane są zasady funkcjonowania spółek z o.o. sp. k. oraz przyczyny ich popularności. Mniejszy nacisk kładzie się natomiast na problematykę tworzenia i organizacji takich spółek, podczas gdy w ich toku ujawnia się znaczna liczba ważkich problemów praktycznych wymagających - jak się wydaje - odrębnego i kompleksowego omówienia. Artykuł jest próbą usystematyzowania najważniejszych spośród praktycznych problemów związanych z tworzeniem i organizacją atypowych spółek handlowych, do jakich zalicza się spółki z o.o. sp. k.

(...)

Przegląd Prawa Handlowego nr 12/2010, str. 40-46.