Publikacje

Monografia: "Łączenie spółek komunalnych"

"Łączenie spółek prawa handlowego ma szansę stać się w niedługim czasie pierwszoplanową procedurą restrukturyzacyjną wśród spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego"

(...)

W monograficznym numerze Wspólnoty nr 22/2011 z dnia 28 maja 2011 r. pt. "Łączenie spółek komunalnych" na stronach 6-23 ukazała się seria artykułów autorstwa Jędrzeja Jerzmanowskiego na temat połączeń spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Dodatek monograficzny obejmuje następujące artykuły:

  • Konsolidacja w gospodarce komunalnej,
  • Fuzje komunalne ostatniego dziesięciolecia,
  • Korporacyjna procedura łączenia spółek,
  • Procedury: analityczna i samorządowa,
  • Plan połączenia spółek,
  • Rejestracja połączenia,
  • Łączenie spółek a prywatyzacja,
  • Przyszłość fuzji spółek komunalnych,
  • Wzory dokumentów związanych z procedurą połączeniową.