Publikacje

Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

W sprawie odpowiedzialności członków zarządu spółki kapitałowej za jej zaległości podatkowe, o której mowa w art. 116 Ordynacji podatkowej, powinno być prowadzone jedno postępowanie, wspólne dla wszystkich członków zarządu.

(...)

Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 9 marca 2009 r., I FPS 4/08

Przegląd Podatkowy 2014/6/44-49