Publikacje

Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

Artykuł ma na celu przedstawienie skutków podatkowych na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., transakcji wniesienia wkładów niepieniężnych (aportu) do spółki kapitałowej w zakresie ustalania podstawy opodatkowania. Od 1 stycznia 2014 r. weszła w życia istotna nowelizacja, która zmieniła w sposób kompleksowy m.in. zasady ustalania podstawy opodatkowania. Jak się wydaje, nowelizacja ta, w zakresie ustalania podstawy opodatkowania przy transakcji dostawy towarów i świadczenia usług realizowanych w ramach aportów, nie została w sposób dostateczny dostrzeżona przez Naczelny Sąd Administracyjny. Nowelizacja natomiast w sposób istotny wpłynęła na praktykę organów podatkowych.

(...)

Przegląd Podatkowy nr 5/2015, str. 32-36.