Publikacje

(Nie)gminne TBS-y

Stosunki między gminą a towarzystwem budownictwa społecznego, w szczególności zasady współdziałania, niezależnie od tego, czy gmina jest wspólnikiem towarzystwa, określone są w umowie równorzędnych stron.

(...)

Wspólnota nr 4/2013 z dnia 16 lutego 2013 r., str. 36-38.