Publikacje

(Nie)zbywalność majątku wytworzonego za pomocą środków unijnych

Realizując projekt przy współudziale środków unijnych, gmina musi się liczyć z brakiem możliwości sprzedaży inwestycji przez co najmniej 5 lat. Od tej zasady może być jednak kilka wyjątków, jednym z nich jest sprzedaż budynków i urządzeń własnej spółce bez korzyści majątkowych dla gminy.

(...)

Wspólnota nr 12/2013 z dnia 8 czerwca r., str. 26-29.