Publikacje

"Bezkonkurencyjna" gospodarka komunalna

We Wspólnocie nr 25/1137 z 7 grudnia 2013 r. Marian Ochociński, skarbnik gminy Nieszawa, w artykule pt. "Omnipotencja czy konkurencja'"przedstawił swe poglądy na sposób funkcjonowania gospodarki komunalnej. Skarbnik stwierdza, że w zbyt wielu dziedzinach gospodarki samorządy próbują utrzymać monopol zakładów i spółek komunalnych. I te słowa wypowiedział przedstawiciel samorządu.

(...)

Wspólnota nr 10/2014 z dnia 17.05.2014 r., s. 34-36.