Publikacje

Rozbieżności podatkowe działań związków międzygminnych

Dla związków międzygminnych ustawodawca przewidział szczególne zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych. O ile nie budzi wątpliwości, że zwolnienie to dotyczy dochodów związanych z bieżącą działalnością związków, o tyle ich sytuacja prawnopodatkowa w odniesieniu do działań strategicznych nie jest już tak klarowna. Szczególnie wiele wątpliwości budzi kwestia możliwości zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych działań związanych z uczestnictwem związków międzygminnych w spółkach prawa handlowego.

(...)

Gazeta Samorządu i Administracji nr 7 (405) z dnia 5 kwietnia 2014 r.