Publikacje

Status podatkowy jednostek pomocniczych JST

Obecnie zagadnienie statusu prawnopodatkowego na gruncie ustawy o VAT jednostek budżetowych i zakładów budżetowych czeka na rozstrzygniecie przez Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).[...] Sam wyrok TSUE, niezależnie od tego czy potwierdzi jedność JST i ich jednostek organizacyjnych bądź ich odrębność na gruncie ustawy o VAT, to z pewnością będzie miał wpływ na przyszłe funkcjonowanie JST i jednostek organizacyjnych.

(...)

Wodociągi i Kanalizacja nr 6/2014 z dnia 1 czerwca 2014 r., str. 30-31.