Publikacje

Prywatyzacja MPEC Białystok

Prywatyzacja własności komunalnej pozostawała i pozostaje nadal w cieniu prywatyzacji sektora Skarbu Państwa. Wynika to z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze - prywatyzacja ciągle budzi skrajne, negatywne emocje i wątpliwości wśród wspólnot samorządowych, wywołując ekstremalne czasami napięcia między radami gmin i miast a burmistrzami lub prezydentami proponującymi prywatyzację.

(...)

Wspólnota nr 21/2014 z dnia 18.10.2014 r., s. 38-40. 

Artykuł współautorstwa Zastępcy Prezydenta Białegostoku - Andrzeja Bronisława Meyera oraz Zygmunta Jerzmanowskiego.