Publikacje

(Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała 10 spółek z udziałem 5 gmin województwa łódzkiego. Rezultatem są oceny i wnioski - bardziej krytyczne niż pochwalne. Główne zarzuty odnosiły się do prowadzenia przez spółki komunalnej działalności komercyjnej oraz nienależytego nadzoru właścicielskiego nad nimi przez macierzyste gminy.

(...)

Wspólnota nr 3/2015 z dnia 7.02.2015 r., str. 35-37.