Publikacje

Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

W informacji o kontroli przeprowadzonej przez NIK w spółkach komunalnych woj. łódzkiego zawarta została niezbyt dobra ocena sposobu sprawowania nadzoru właścicielskiego przez gminy nad własnymi spółkami. Uchybienia dają asumpt do rozważań, jak prawidłowo taki nadzór powinien wyglądać.

(...)

Wspólnota z dnia 4.04.2015 r., str. 41-43.