Publikacje

Przejmowanie urządzeń inwestorów prywatnych

Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej od wielu lat rodzi problemy związane z udziałem inwestorów prywatnych w tym procesie. Podstawową trudnością jest oczywiście udział finansowy podmiotów prywatnych, który dotyczy zarówno dużych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, jak i małych eksploatatorów. Problem ten wynika z uwarunkowań prawnych, a raczej ich niedoskonałości i z naturalnych przeszkód, jakimi są zazwyczaj niewystarczające środki finansowe przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

(...)

Wodociągi - Kanalizacja nr 5/2012 z dnia 01 maja 2012 r.