Publikacje

Aport urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Artykuł ma na celu przedstawienie najważniejszych skutków podatkowych ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług transakcji wniesienia aport do spółki kapitałowej, z uwzględnieniem regulacji istotnej z punktu widzenia transakcji, których przedmiotem są urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne.

(...)

Wodociągi i Kanalizacja nr 11/2013 z dnia 1 listopada 2013 r., str. 28-29.