Publikacje

Ulubieńcy UOKIK-u cz. I

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 4 czerwca 2013 r. opublikował na swojej stronie internetowej komunikat „Rynek usług wodociągowo-kanalizacyjnych”, opatrzony komentarzem prezes Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel

(...)

Wodociągi i Kanalizacja nr 9/2013 z dnia 1 września 2013 r., str. .