Publikacje

Ulubieńcy UOKIK-u cz. II

Pogląd Urzędu dotyczący zakresu inwestycji, które w związku z przyłączaniem nieruchomości do sieci obciążają przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, ewoluował, aby nabrać ostatecznie kształtu całkowicie sprzecznego z treścią i celem ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

(...)

Wodociągi i Kanalizacja nr 10/2013 z dnia 1 października 2013 r., str. .