Publikacje
Title Date Created Author
PPP w gospodarce wodno-ściekowej 01-05-2006 Zygmunt Jerzmanowski
Zamówienia publiczne w praktyce 01-05-2006 Łukasz Ciszewski
Dopłaty do ulg w przejazdach 17-04-2006 Łukasz Ciszewski
Modele rozliczania należności za zaopatrzenie w wodę i odbiór scieków we wspólnotach mieszkaniowych 03-04-2006 Łukasz Ciszewski
Trudniej przekształcić? 01-04-2006 Zygmunt Jerzmanowski
Kiedy radny wykorzystuje mienie gminy w działalnosci gospodarczej 06-03-2006 Tymoteusz Płonka
Gospodarczy skansen? 04-02-2006 Zygmunt Jerzmanowski
Gospodarkę komunalną prywatyzować można i trzeba 09-11-2005 Zygmunt Jerzmanowski
Restrukturyzacja przedsiębiorstw komunalnych poprawi jakość usług 18-07-2005 Zygmunt Jerzmanowski
Ewolucyjna transformacja 01-05-2005 Zygmunt Jerzmanowski
Potrzebna przejrzystość - jak zarządzać lokalami? 25-04-2005 Zygmunt Jerzmanowski
Gmina jak holding - prorynkowe zarządzanie gospodarką komunalną 11-04-2005 Zygmunt Jerzmanowski
Konkurencja w gospodarce komunalnej 28-03-2005 Zygmunt Jerzmanowski
Od komunalizacji do konsolidacji i prywatyzacji 14-03-2005 Zygmunt Jerzmanowski
Uwarunkowania przekształceń przedsiębiorstw wod.-kan. 01-12-2004 Zygmunt Jerzmanowski
Opodatkowanie zakładu budżetowego podatkiem od nieruchomości 06-10-2003 Łukasz Ciszewski
Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych przez wspólnoty mieszkaniowe 25-02-2002 Zygmunt Jerzmanowski
Jak wyjść z błędnego koła? 19-01-2002 Zygmunt Jerzmanowski
Kres dylematów - przekształcenia zakładu 05-01-2002 Zygmunt Jerzmanowski
Jak wylano dziecko z kąpielą - czynsze znów do trybunału 22-12-2001 Zygmunt Jerzmanowski