Publikacje
Title Date Created Author
(Nie)gminne TBS-y 16-02-2013 Zygmunt Jerzmanowski
Zbywanie akcji i udziałów spółek komunalnych 02-02-2013 Zygmunt Jerzmanowski
Widoczność urządzenia jako przesłanka zasiedzenia służebności na podstawie art. 292 k.c. 01-02-2013 Łukasz Ciszewski
Wydawanie decyzji administracyjnych przez spółkę komunalną 20-01-2013 Paweł Michalski
Niekonstytucyjne przepisy o odpadach 20-12-2012 Paweł Michalski
Jak płacić za utrzymanie hydrantów? 08-09-2012 Łukasz Ciszewski
Nie można uchylać części taryfy 01-09-2012 Paweł Michalski
Pułapki w umowach spółek 11-08-2012 Zygmunt Jerzmanowski
Zalety spółek komunalnych 30-06-2012 Zygmunt Jerzmanowski
Opłaty taryfowe niezgodne z ustawą? 01-06-2012 Paweł Michalski
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej w toku tzw. połączenia odwrotnego 01-05-2012 Jędrzej Jerzmanowski
Przejmowanie urządzeń inwestorów prywatnych 01-05-2012 Tymoteusz Płonka
PPP w gospodarce wodociągowo-kanalizacyjnej 01-04-2012 Łukasz Ciszewski
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 01-03-2012 Paweł Michalski
Raport UOKiK 01-02-2012 Tymoteusz Płonka
Zastosowanie art. 24a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 01-01-2012 Paweł Michalski
(Nie)ład korporacyjny w spółkach komunalnych 05-11-2011 Zygmunt Jerzmanowski
Zastrzeżenia prezesa UOKiK 01-11-2011 Paweł Michalski
Słupsk i Kobylnica łączą wodociągi 22-10-2011 Zygmunt Jerzmanowski
Taryfy za wodę i ścieki 01-10-2011 Tymoteusz Płonka