Publikacje
Title Date Created Author
Prywatyzacyjne dylematy 16-07-2011 Zygmunt Jerzmanowski
Monografia: "Łączenie spółek komunalnych" 28-05-2011 Jędrzej Jerzmanowski
Pracownik w radzie nadzorczej spółki 07-04-2011 Zygmunt Jerzmanowski
Świadczenia dodatkowe dla prezesa spółki komunalnej 15-02-2011 Paweł Michalski
Łączenie spółek gminnych 12-02-2011 Jędrzej Jerzmanowski
Nowe prywatyzacje spółek komunalnych 15-01-2011 Zygmunt Jerzmanowski
Praktyczne aspekty tworzenia i organizacji spółek komandytowych z udziałem spółek z o.o. jako komplementariuszy 06-12-2010 Jędrzej Jerzmanowski
Gminy sprzedają wolniej 25-10-2010 Kazimierz Łątkowski
Monografia: "Likwidacja i przekształcanie jednostek organizacyjnych gminy" 29-05-2010 Zygmunt Jerzmanowski
Jak naliczać rentę planistyczną 01-04-2010 Paweł Michalski
Perspektywy zmian form gospodarki komunalnej 13-02-2010 Zygmunt Jerzmanowski
Egzekwowanie obowiązku podłączania nieruchomości do szamba 15-01-2010 Paweł Michalski
Czy prywatyzować gospodarkę komunalną? 02-01-2010 Zygmunt Jerzmanowski
Jak egzekwować obowiązek podłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 01-01-2010 Paweł Michalski
Zasady waloryzacji wynagrodzeń 15-12-2009 Paweł Michalski
Sposoby przekształcenia zakładów budżetowych 01-12-2009 Paweł Michalski
Oświadczenia majątkowe radnego 15-10-2009 Tymoteusz Płonka
Jakie przepisy stosować przy inwestycjach w formule PPP 01-10-2009 Paweł Michalski
Nowe zasady powierzania zadań w zakresie transportu publicznego 01-09-2009 Paweł Michalski
Spółki gminne a zamówienia publiczne 17-08-2009 Zygmunt Jerzmanowski