Publikacje
Title Date Created Author
Zasady zlecania zadań spółkom przewozowym 15-08-2009 Paweł Michalski
Nowe formy gospodarki komunalnej 24-07-2009 Zygmunt Jerzmanowski
Warunki przyłączenia inwestycji do sieci energetycznej 01-04-2009 Tymoteusz Płonka
Jak w tym roku prawidłowo wypełnić oświadczenie majątkowe 01-04-2009 Tymoteusz Płonka
Formy gospodarki komunalnej 14-02-2009 Zygmunt Jerzmanowski
Ustalanie taryfy za wode 01-02-2009 Tymoteusz Płonka
Zagrożenia korupcyjne w gospodarce komunalnej 30-01-2009 Zygmunt Jerzmanowski
"Financial assistance" po nowelizacji k.s.h. 15-11-2008 Jędrzej Jerzmanowski
Przekształcanie zakładów budżetowych w spółki 25-10-2008 Zygmunt Jerzmanowski
Gmina nie musi przejmować urządzeń przesyłowych 13-10-2008 Paweł Michalski
Rady nadzorcze spółek komunalnych 05-07-2008 Zygmunt Jerzmanowski
Oświadczenie majatkowe dla członków zarządu związku międzygminnego 23-06-2008 Tymoteusz Płonka
W oświadczeniu majątkowym nie ujawnia się ulgi prorodzinnej 21-05-2008 Tymoteusz Płonka
Nie wolno byc radnym i prezesem spółki dzierżawiącej gminne mienie 24-04-2008 Tymoteusz Płonka
Dochody składającego oświadczenie majątkowe nie sumują się z dochodami małżonka 24-04-2008 Tymoteusz Płonka
Jak bezbłędnie wypełnić oświadczenie majątkowe (3) 10-04-2008 Tymoteusz Płonka
Jak bezbłędnie wypełnić oświadczenie majątkowe (2) 27-03-2008 Tymoteusz Płonka
Jak bezbłędnie wypełnić oświadczenie majątkowe (1) 13-03-2008 Tymoteusz Płonka
Przejrzysta gospodarka 16-02-2008 Zygmunt Jerzmanowski
Prawo pierwokupu utrudnieniem w prywatyzacji spółek komunalnych 04-02-2008 Łukasz Ciszewski