Publikacje
Title Date Created Author
Firma projektująca inwestycję nie powinna byc jej podwykonawcą 07-01-2008 Łukasz Ciszewski
Każdy budynek powinien miec swój wodomierz 24-12-2007 Łukasz Ciszewski
Opłata za realizację przyłącza wodociągowego musi odzwierciedlać koszty jego budowy 24-12-2007 Łukasz Ciszewski
Wielogminne przedsiębiorstwa obszarowe na przykładzie Aquanetu 22-12-2007 Zygmunt Jerzmanowski
Prywatyzacyjne statystyki 07-07-2007 Zygmunt Jerzmanowski
Odwołany skarbnik powinien złożyć jedno oświadczenie majątkowe 28-05-2007 Tymoteusz Płonka
Przychód i dochód z gospodarstwa rolnego ujawniany w oświadczeniu majątkowym należy ustalić z uwzględnieniem przepisów ustawy o podatku rolnym 28-05-2007 Tymoteusz Płonka
Konsolidacja gospodarki komunalnej 28-04-2007 Zygmunt Jerzmanowski
Wkrótce znów trzeba złożyć oświadczenia majątkowe 16-04-2007 Tymoteusz Płonka
O konieczności składania oświadczenia o działalności gospodarczej małżonka decyduje miejsce wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 19-02-2007 Tymoteusz Płonka
Od momentu utraty mandatu radnemu nie przysługują diety 19-02-2007 Tymoteusz Płonka
Prywatyzacyjne potknięcia 17-02-2007 Zygmunt Jerzmanowski
Jak prywatyzować gospodarkę komunalną 22-01-2007 Zygmunt Jerzmanowski
Jak ustalać wynagrodzenia menedżerów spółek z udziałem samorządów 22-01-2007 Jędrzej Jerzmanowski
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu zarządu województwa nie muszą składać oświadczeń majątkowych 08-01-2007 Tymoteusz Płonka
Jak pogodzić polityczną i menedżerską rolę wójta 29-11-2006 Zygmunt Jerzmanowski
Nielegalnie odwołany prezes spółki może się bronić 15-11-2006 Jędrzej Jerzmanowski
Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne powinien utrzymywać odbiorca usług 30-10-2006 Łukasz Ciszewski
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 23-08-2006 Tymoteusz Płonka
Konkurencja czy monopol? 13-05-2006 Zygmunt Jerzmanowski