Kancelaria - Doradztwo korporacyjne

Tworzenie spółek, M&A, przekształcenia, podziały
likwidacja, upadłość
bieżąca obsługa korporacyjna

Kancelaria - J.S.T i spółki komunalne

Obsługa J.S.T., prywatyzacja, przekształcenia zakładów, odpady, transport, gospodarka mieszkaniowa, energetyka cieplna

Kancelaria - Wodociągi i kanalizacja

Stała obsługa, postępowania antymonopolowe,
ochrona środowiska,
taryfy, urządzenia przesyłowe

Kancelaria - Infrastruktura i inwestycje

Zamówienia publiczne, PPP i koncesje,
nieruchomości,
proces budowlany i inwestycyjny

Kancelaria - Obsługa prawna przedsiębiorstw

Kontrakty handlowe, prawo pracy,
spory sądowe, windykacja,
postępowania administracyjne, podatki

Nowy wspólnik w Kancelarii

Z dniem 7.06.2013 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu zarejestrował zmianę umowy spółki Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k., na mocy której skład wspólniczy Spółki został poszerzony o jej wieloletniego współpracownika - Pana mec. Łukasza Ciszewskiego.

Pan mec. Łukasz Ciszewski, jako Dyrektor d/s Prawnych Kancelarii odpowiada za całościowy nadzór merytoryczny nad świadczonymi przez Kancelarię usługami prawnymi. Ponadto koordynuje pracę zespołów zajmujących się obsługą klientów z sektora samorządowego (w tym m. in. wodociągowo-kanalizacyjnego) oraz odpowiada za relacje z klientami. Obsługuje także osobiście szereg kluczowych dla Kancelarii klientów i projektów.

Rozszerzenie składu wspólniczego Kancelarii jest wyrazem jej dynamicznego rozwoju, który odzwierciedlają rankingi prawnicze. Rozszerzamy spektrum działania aby jeszcze lepiej reagować na potrzeby naszych aktualnych i przyszłych klientów.