Kancelaria - Doradztwo korporacyjne

Tworzenie spółek, M&A, przekształcenia, podziały
likwidacja, upadłość
bieżąca obsługa korporacyjna

Kancelaria - J.S.T i spółki komunalne

Obsługa J.S.T., prywatyzacja, przekształcenia zakładów, odpady, transport, gospodarka mieszkaniowa, energetyka cieplna

Kancelaria - Wodociągi i kanalizacja

Stała obsługa, postępowania antymonopolowe,
ochrona środowiska,
taryfy, urządzenia przesyłowe

Kancelaria - Infrastruktura i inwestycje

Zamówienia publiczne, PPP i koncesje,
nieruchomości,
proces budowlany i inwestycyjny

Kancelaria - Obsługa prawna przedsiębiorstw

Kontrakty handlowe, prawo pracy,
spory sądowe, windykacja,
postępowania administracyjne, podatki

Awans Kancelarii w rankingu "Rz"

Według rankingu kancelarii prawnych opublikowanego w dniu 17.04.2014 r. przez dziennik "Rzeczpospolita", Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. znajduje się na 9. miejscu wśród największych wielkopolskich kancelarii.

W rankingu ogólnopolskim (według liczby adwokatów i radców prawnych), Kancelaria awansowała aż o 20 pozycji.

Rankingowy awans w stosunku do roku ubiegłego (i lat poprzednich) świadczy o systematycznym rozwoju naszej kancelarii, któremu nie stoją na przeszkodzie światowe zawirowania gospodarcze.

Oczywiście rozwój Kancelarii nie byłby możliwy bez naszych klientów. Jak co roku, ciesząc się z sukcesu, jednocześnie kierujemy na ręce wszystkich Państwa wyrazy podziękowania za zaufanie i współpracę, dzięki którym możemy się rozwijać, tak aby stale podnosić standard, jakość i kompleksowość usług świadczonych na Państwa rzecz.

Z wyrazami szacunku,

Wspólnicy kancelarii