Kancelaria - Doradztwo korporacyjne

Tworzenie spółek, M&A, przekształcenia, podziały
likwidacja, upadłość
bieżąca obsługa korporacyjna

Kancelaria - J.S.T i spółki komunalne

Obsługa J.S.T., prywatyzacja, przekształcenia zakładów, odpady, transport, gospodarka mieszkaniowa, energetyka cieplna

Kancelaria - Wodociągi i kanalizacja

Stała obsługa, postępowania antymonopolowe,
ochrona środowiska,
taryfy, urządzenia przesyłowe

Kancelaria - Infrastruktura i inwestycje

Zamówienia publiczne, PPP i koncesje,
nieruchomości,
proces budowlany i inwestycyjny

Kancelaria - Obsługa prawna przedsiębiorstw

Kontrakty handlowe, prawo pracy,
spory sądowe, windykacja,
postępowania administracyjne, podatki

Trzech nowych radców prawnych w Kancelarii

20.07.2018 r. w Auli Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu odbyło się uroczyste ślubowanie radców prawnych. Trzech naszych prawników: Mateusz Nyklewicz, Karol Kupień i Damian Czaplicki, którzy w marcu zdali egzamin radcowski uzyskało uprawnienia zawodowe radcy prawnego.

Młodym radcom prawnym składamy szczere wyrazy uznania i gratulacje!