Kancelaria - Doradztwo korporacyjne

Tworzenie spółek, M&A, przekształcenia, podziały
likwidacja, upadłość
bieżąca obsługa korporacyjna

Kancelaria - J.S.T i spółki komunalne

Obsługa J.S.T., prywatyzacja, przekształcenia zakładów, odpady, transport, gospodarka mieszkaniowa, energetyka cieplna

Kancelaria - Wodociągi i kanalizacja

Stała obsługa, postępowania antymonopolowe,
ochrona środowiska,
taryfy, urządzenia przesyłowe

Kancelaria - Infrastruktura i inwestycje

Zamówienia publiczne, PPP i koncesje,
nieruchomości,
proces budowlany i inwestycyjny

Kancelaria - Obsługa prawna przedsiębiorstw

Kontrakty handlowe, prawo pracy,
spory sądowe, windykacja,
postępowania administracyjne, podatki

XII Zjazd Katedr Prawa Handlowego

W dniach 19-20.09.2019 r. w Katowicach odbył się XII Zjazd Katedr Prawa Handlowego, podczas którego czołowi przedstawiciele polskiej nauki prawa handlowego debatowali nad najaktualniejszymi problemami. Dwa dni obrad, przepiękne lokalizacje: Muzeum Śląskie i Sala Sejmu Śląskiego, doskonała organizacja, za którą odpowiadał Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - wszystko to przyczyniło się do stworzenia fantastycznej atmosfery.

W panelu poświęconym pozycji wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym jeden z referatów przedstawił mec. Jędrzej Jerzmanowski.

Więcej: www.zjazdkpgih2019.us.edu.pl