Kancelaria - Doradztwo korporacyjne

Tworzenie spółek, M&A, przekształcenia, podziały
likwidacja, upadłość
bieżąca obsługa korporacyjna

Kancelaria - J.S.T i spółki komunalne

Obsługa J.S.T., prywatyzacja, przekształcenia zakładów, odpady, transport, gospodarka mieszkaniowa, energetyka cieplna

Kancelaria - Wodociągi i kanalizacja

Stała obsługa, postępowania antymonopolowe,
ochrona środowiska,
taryfy, urządzenia przesyłowe

Kancelaria - Infrastruktura i inwestycje

Zamówienia publiczne, PPP i koncesje,
nieruchomości,
proces budowlany i inwestycyjny

Kancelaria - Obsługa prawna przedsiębiorstw

Kontrakty handlowe, prawo pracy,
spory sądowe, windykacja,
postępowania administracyjne, podatki

Rozszerzenie składu wspólników Kancelarii

Z dniem 30 kwietnia 2021 r. do grona wspólników Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. dołączył Pan mec. Tymoteusz Płonka.

Mec. Płonka, jako szef praktyki zamówień publicznych, infrastruktury i inwestycji, odpowiada za tę sferę działalności doradczej naszej kancelarii.

Rozszerzenie składu wspólniczego Kancelarii jest nie tylko wyrazem uznania dla wieloletniej i wielce efektywnej pracy Pana mec. Tymoteusza Płonki, ale także odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie na nasze usługi w obszarach, za które odpowiada Pan Mecenas. Dokonujemy zmian organizacyjnych, aby jeszcze lepiej reagować na potrzeby naszych aktualnych i przyszłych klientów.

Z wyrazami szacunku

Wspólnicy Kancelarii