Kancelaria - Doradztwo korporacyjne

Tworzenie spółek, M&A, przekształcenia, podziały
likwidacja, upadłość
bieżąca obsługa korporacyjna

Kancelaria - J.S.T i spółki komunalne

Obsługa J.S.T., prywatyzacja, przekształcenia zakładów, odpady, transport, gospodarka mieszkaniowa, energetyka cieplna

Kancelaria - Wodociągi i kanalizacja

Stała obsługa, postępowania antymonopolowe,
ochrona środowiska,
taryfy, urządzenia przesyłowe

Kancelaria - Infrastruktura i inwestycje

Zamówienia publiczne, PPP i koncesje,
nieruchomości,
proces budowlany i inwestycyjny

Kancelaria - Obsługa prawna przedsiębiorstw

Kontrakty handlowe, prawo pracy,
spory sądowe, windykacja,
postępowania administracyjne, podatki

Kolejne przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w stałej obsłudze prawnej Kancelarii

W ostatnim czasie do grona kilkudziesięciu podmiotów zajmujących się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków będących naszymi stałymi klientami dołączyły 3 kolejne spółki. Kancelaria będzie świadczyć na ich rzecz usługi kompleksowej obsługi prawnej we wszystkich sferach związanych z ich działalnością.

Dwie spółki mają siedziby w Województwie Dolnośląskim a jedna w Wielkopolskim. Świadczą usługi na terenie gmin zamieszkałych przez ponad 100.000 mieszkańców.