Publikacje

Książka pt. "Procedury likwidacji i przekształceń jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego" już w sprzedaży

Nakładem wydawictwa Municipium S.A. (wydawcy tygodnika samorządowego "Wspólnota") ukazała się książka pt. "Procedury likwidacji i przekształceń jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego - poradnik dla praktyków".

 

Książka została opracowana przez zespół ekspertów Centrum Konsultingu Business Expert sp. z o.o. sp. k., pod redakcją Zygmunta Jerzmanowskiego.

 

Oto, jak książkę prezentuje na swoich stronach internetowych Municipium:

Okładka

"UWAGA! Do 31 grudnia 2010 r. jst mają obowiązek dokonać przekształceń lub likwidacji niektórych zakładów budżetowych oraz likwidacji wszystkich gospodarstw pomocniczych!

Prezentujemy książkę, która ułatwia wybranie odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej oraz przeprowadzenie zgodnie z procedurami każdego etapu przekształceń lub likwidacji zakładów budżetowych oraz likwidacji gospodarstw pomocniczych.
- kompleksowo przedstawia
praktyczne aspekty wszystkich możliwości likwidacji i przekształceń komunalnych
- omawia celowość i
procedury prowadzonych transformacji oraz skutki prawne tych przekształceń
- pomaga w dokonaniu odpowiedniej analizy umożliwiającej wybór nowej, efektywnej formy organizacyjno-prawnej w celu dalszego prowadzenia działalności
- podpowiada, co zrobić z działalnością dotychczasowych gospodarstw pomocniczych, po ich likwidacji
- szczegółowo prezentuje i wyjaśnia
skuteczne formy przekształceń gospodarki komunalnej z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi
- omawia procedury łączenia spółek gminnych jako formę konsolidacji w gospodarce komunalnej.

Autorzy uwzględnili specyfikę różnych obszarów działania jednostek organizacyjnych, prezentując procedury przekształceń organizacyjno-prawnych w wielu branżach: oświata, zdrowie, ciepłownictwo, gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna, transport zbiorowy oraz wybrane problemy przekształceń gospodarki mieszkaniowej.

Omawiane w publikacji procedury przekształceń poparte są wzorami stosowanych w nich dokumentów, w tym uchwał, umów, opinii, zarządzeń, protokołów, a nawet ogłoszenia prasowego. Łącznie jest ich ponad 20, a wszystkie dostępne są w wersji elektronicznej, gotowej do edycji."

Książkę można zakupić m. in. w sklepie internetowym Municipium -> pod tym linkiem.

Spis treści książki w formacie PDF do pobrania -> tutaj pdf

Wprowadzenie w formacie PDF do pobrania -> tutaj pdf