Publikacje

Wielokrotne doradztwo na rzecz gmin i przedsiębiorstw w trakcie kontroli prowadzonych przez UOKiK oraz organy ochrony środowiska

Kancelaria wielokrotnie doradzała gminom i przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym w trakcie kontroli prowadzonych przez UOKIK oraz organy ochrony środowiska (przede wszystkim WIOŚ).