Publikacje

Jakie przepisy stosować przy inwestycjach w formule PPP

Gazeta Samorządu i Administracji nr 19/2009 z dnia 1 października 2009 r.