Publikacje

Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych przez wspólnoty mieszkaniowe

Gazeta Samorządu i Administracji nr 5/2002 z dnia 25 lutego 2002 r., str. 35.