Publikacje

j.s.t. i spółki komunalne

Tytuł Data stworzenia Autor
Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi 04-04-2015 Zygmunt Jerzmanowski
(Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych 07-02-2015 Zygmunt Jerzmanowski
Prywatyzacja MPEC Białystok 18-10-2014 Zygmunt Jerzmanowski
Status podatkowy jednostek pomocniczych JST 01-06-2014 Mikołaj Jabłoński
"Bezkonkurencyjna" gospodarka komunalna 17-05-2014 Zygmunt Jerzmanowski
Mienie komunalne a mieszkaniowy zasób gminy 03-05-2014 Zygmunt Jerzmanowski
Rozbieżności podatkowe działań związków międzygminnych 05-04-2014 Mikołaj Jabłoński
(Nie)zbywalność majątku wytworzonego za pomocą środków unijnych 08-06-2013 Zygmunt Jerzmanowski
(Nie)gminne TBS-y 16-02-2013 Zygmunt Jerzmanowski
Zbywanie akcji i udziałów spółek komunalnych 02-02-2013 Zygmunt Jerzmanowski
Wydawanie decyzji administracyjnych przez spółkę komunalną 20-01-2013 Paweł Michalski
Niekonstytucyjne przepisy o odpadach 20-12-2012 Paweł Michalski
Pułapki w umowach spółek 11-08-2012 Zygmunt Jerzmanowski
Zalety spółek komunalnych 30-06-2012 Zygmunt Jerzmanowski
(Nie)ład korporacyjny w spółkach komunalnych 05-11-2011 Zygmunt Jerzmanowski
Prywatyzacyjne dylematy 16-07-2011 Zygmunt Jerzmanowski
Pracownik w radzie nadzorczej spółki 07-04-2011 Zygmunt Jerzmanowski
Świadczenia dodatkowe dla prezesa spółki komunalnej 15-02-2011 Paweł Michalski
Łączenie spółek gminnych 12-02-2011 Jędrzej Jerzmanowski
Nowe prywatyzacje spółek komunalnych 15-01-2011 Zygmunt Jerzmanowski