Publikacje

Pułapki w umowach spółek

Tworząc spółki prawa handlowego lub do nich przystępując, warto znać typowe uchybienia lub pułapki w zapisach umowy spółki, których przeoczenie może sprowadzić na gminę kłopoty.

(...)

Wspólnota nr 31-32/2012 z dnia 11 sierpnia 2012 r., str. 36-37.