Publikacje

Zbywanie akcji i udziałów spółek komunalnych

Bardzo częstym błędem jest udzielanie przez rady gmin indywidualnych zgód na zbycie akcji konkretnej spółki komunalnej bez wcześniej uchwalonych zasad zbywania udziałów.

(...)

Wspólnota nr 3/2013 z dnia 2 lutego 2013 r., str. 34-36.