Publikacje

Z życia Kancelarii

Title Created Date
Rekrutacja 24-01-2024
Ranking Kancelarii 2023 22-06-2023
Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go 05-08-2021
Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego 05-08-2021
Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu 22-06-2021
Rozszerzenie składu wspólników Kancelarii 04-05-2021
Kolejny awans w Rankingu Największych Kancelarii RP 28-07-2020
Praca zdalna w Kancelarii 12-03-2020
XVII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 03-10-2019
XII Zjazd Katedr Prawa Handlowego 20-09-2019
XIX Kongres Gmin Wiejskich 19-09-2019
Trzech nowych radców prawnych w Kancelarii 20-07-2018
Kolejny awans w Rankingu Największych Kancelarii 26-04-2018
Kancelaria partnerem Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska Envicon Environment 17-10-2017
Kancelaria partnerem XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów 06-10-2017
XI Zjazd Katedr Prawa Handlowego 22-09-2017
Kancelaria partnerem XI Konferencji dot. suszenia i termicznego przekształcania osadów ściekowych 21-09-2017
Międzynarodowy Kongres Envicon Water 17-05-2017
Ranking "Rz" - Kancelaria w gronie 6 największych kancelarii w Wielkopolsce 21-04-2017
Cykl raportów prawnych dotyczących sektora wod.-kan. autorstwa naszych prawników 10-12-2016