Publikacje

XIX Kongres Gmin Wiejskich

W dniach 18-19 września 2019 r. odbył się XIX Kongres Gmin Wiejskich organizowany przez Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem dyskusji tegorocznego Kongresu była szeroko pojęta tematyka ochrony środowiska. W części dotyczącej gospodarki wodnej (pt. "Wodne dylematy") wziął udział mec. Łukasz Ciszewski, który omawiał zagadnienia dotyczące rozwiązań instytucjonalnych realizacji zadania własnego gmin wiejskich z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz gospodarowania nieczystościami. Wraz z przedstawicielami Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Saur Polska, mec. Łukasz Ciszewski wziął również udział w panelu dyskusyjnym. Uczestnicy poruszyli m.in. tematy z zakresu finansowania zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej czy gospodarowania wodami wobec zagrożeń powodziowych i suszy.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz niezwykle interesującą dyskusję!