Publikacje

Rozszerzenie składu wspólników Kancelarii

Z dniem 30 kwietnia 2021 r. do grona wspólników Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. dołączył Pan mec. Tymoteusz Płonka.

Mec. Płonka, jako szef praktyki zamówień publicznych, infrastruktury i inwestycji, odpowiada za tę sferę działalności doradczej naszej kancelarii.

Rozszerzenie składu wspólniczego Kancelarii jest nie tylko wyrazem uznania dla wieloletniej i wielce efektywnej pracy Pana mec. Tymoteusza Płonki, ale także odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie na nasze usługi w obszarach, za które odpowiada Pan Mecenas. Dokonujemy zmian organizacyjnych, aby jeszcze lepiej reagować na potrzeby naszych aktualnych i przyszłych klientów.

Z wyrazami szacunku

Wspólnicy Kancelarii