Publikacje

Jakub Kortus

Jakub Kortus

Jakub Kortus

Aplikant radcowski
+48 690 341 498
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W Kancelarii jest zaangażowany w sprawy związane z bieżącą obsługą prawną jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw.

  • Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu,
  • Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu,
  • posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe i kilkuletnie doświadczenie samorządowe (praca w komisjach planowania przestrzennego, rolnictwa i ochrony środowiska oraz komisji budżetu i bezpieczeństwa),
  • radny rady gminy jednej z gmin w Wielkopolsce,
  • zna język angielski.