Publikacje

Zygmunt Jerzmanowski

Zygmunt Jerzmanowski

Zygmunt Jerzmanowski

Wspólnik Zarządzający / Radca Prawny
+48 502 232 855
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem strategicznym, prowadzi wybrane, skomplikowane projekty prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne, doradza w procesach transformacji przedsiębiorstw sektora komunalnego, reprezentuje klientów w trudniejszych procesach gospodarczych, prawnopracowniczych i antymonopolowych, osobiście obsługuje kilka spółek kapitałowych.

Szef Praktyki Prawa Samorządowego i Komunalnego w Kancelarii.

 • Magister prawa UAM w Poznaniu od 1969 r.,
 • Radca prawny od 1976 r.,
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu (wpis na listę radców nr PZ 400),
 • W latach 2002-2008 licencjonowany doradca podatkowy (wpis na listę Ministra Finansów nr 09497),
 • CMC (Certified Management Consultant),
 • Członek Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych (SDG),
 • Założyciel i wspólnik Centrum Konsultingu Business Expert sp. z o.o. sp. k. (www.businessexpert.pl),
 • Wspólnik i Prezes Zarządu Business Expert sp. z o.o.,
 • Założyciel i właściciel Kancelarii Radcy Prawnego BUSINESS LEX Zygmunt Jerzmanowski,
 • Założyciel i Komplementariusz Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.,
 • Specjalista i ekspert z zakresu prawa gospodarki komunalnej i prawa samorządowego, prywatyzacji, restrukturyzacji przedsiębiorstw, przekształceń i konsolidacji (fuzji, przejęć) oraz prawa pracy,
 • Niegdyś m. in. likwidator 4 przedsiębiorstw państwowych i jednej spółki prawa handlowego (z grupy PKP S.A.) z wykreśleniem w/w podmiotów z rejestru sądowego bez upadłości,
 • Autor ponad 70 artykułów w czasopismach samorządowych: "Wspólnota", "Gazeta Samorządu i Administracji", "Wodociągi Polskie",
 • Wykładowca na licznych ogólnopolskich kursach, sympozjach, forach organizowanych m.in. przez firmę konsultingową BUSINESS EXPERT, Izbę Gospodarczą Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, Izbę Gospodarczą "Wodociągi Polskie", Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich
 • Aktualny i były członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
Kierownictwo w projektach więcej projektów
Publikacje książkowe
 • "Gospodarka samorządowa miast i wsi" (Business Expert 1990),
 • "Problemy organizacyjno-prawne miast i gmin" (Business Expert 1990),
 • "Idealny szef" (Business Expert 1990),
 • "Ramy prawne działania przedsiębiorstw" (Business Expert 1991),
 • "Vademecum radnego" (Business Expert 1995),
 • "Vademecum członka zarządu i radnego" (Business Expert 1996),
 • "Przekształcenia przedsiębiorstw i zakładów komunalnych" (Business Expert 1997),
 • "Vademecum radnego - organizacja, gospodarka, finanse gminy" (Business Expert 1998),
 • "Recepta na sukces gminy" (Business Expert 1998),
 • "Prywatyzacja gospodarki komunalnej - doświadczenia, procedury, przepisy" (Business Expert 2000),
 • "Problemy spółek komunalnych" (Business Expert 2001),
 • "Vademecum wójta, burmistrza i prezydenta" (Business Expert 2002),
 • "Profesjonalne zarządzanie gminą" (Business Expert 2002),
 • "Vademecum wójta, burmistrza i prezydenta" - współautor (Business Expert 2003),
 • "Problemy gospodarki i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych" - redaktor, współautor (Business Expert 2005),
 • "Partnerstwo publiczno-prywatne a prywatyzacja" - redaktor, współautor (Business Expert 2005),
 • "Zamówienia publiczne po nowelizacji 2006" - redaktor, współautor (Business Expert 2006),
 • "ABC zarządzania mieniem komunalnym" - współautor (INFOR 2006),
 • "Vademecum wójta, burmistrza i prezydenta" - współautor (INFOR 2006),
 • "Procedury likwidacji i przekształceń jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego - poradnik dla praktyków" - współautor (MUNICIPIUM 2010),
 • "Wodociągi i Kanalizacja Praktyka i Prawo" - redaktor, współautor (Business Expert 2012).
Publikacje w czasopismach więcej publikacji