Publikacje

Aneta Misiąg

Aneta Misiag

Aneta Misiąg

Radca Prawny
+48 61 852 12 78
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W Kancelarii jest zaangażowana w sprawy związane z bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw, reprezentuje klientów w sporach sądowych i sprawach rejestrowych, przygotowuje opinie prawne, uczestniczy w badaniach due diligence i opracowywaniu koncepcji restrukturyzacji przedsiębiorstw.

  • Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego,
  • Radca prawny,
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu,
  • W latach 2006-2012 pracowała w rzeszowskich i poznańskich kancelariach, w tym m. in. w latach 2009-2012 w Kancelarii Piszcz Norek i Wspólnicy sp. k. oraz w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o., zajmując się obsługą prawną przedsiębiorstw, reprezentacją klientów w postępowaniach sądowych i zagadnieniami podatkowymi,
  • Z Kancelarią Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k. współpracuje od sierpnia 2012 roku,
  • Specjalistka z zakresu prawa gospodarczego, w tym cywilnego i handlowego,
  • Włada językiem angielskim i niemieckim.