Cykl raportów prawnych dotyczących sektora wod.-kan. autorstwa naszych prawników

10.12.2016 / Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

Na łamach listopadowego i grudniowego wydania miesięcznika „Wodociągi – Kanalizacja” ukazał się raport pt. „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków”. 

To pierwszy z cyklu czterech raportów prawnych, które zostały opracowane przez naszych prawników we współpracy z Wydawnictwem ABRYS. Korzystając z uprzejmości kilkudziesięciu klientów naszej kancelarii oraz grupy ok. 40 przedsiębiorstw współpracujących z miesięcznikiem „Wodociągi – Kanalizacja” zebraliśmy blisko 120 ankiet, pochodzących (poza kilkoma wyjątkami) od przedsiębiorstw działających w formie spółek kapitałowych. W konsekwencji przygotowane raporty obrazują głównie sytuację w polskich spółkach wodociągowo-kanalizacyjnych.

Jak komentuje mec. Zygmunt Jerzmanowski na łamach listopadowego wydania „Wodociągów – Kanalizacji”, w wywiadzie pt. „Żyjemy w ciekawych czasach”, „wykorzystanie wspólnych potencjałów, doświadczeń doświadczeń i kompetencji Wydawnictwa ABRYS – wiodącego na rynku komunalnym i wodociągowym podmiotu informacyjnego oraz opiniotwórczego, a także naszej Kancelarii – obsługującej na co dzień dziesiątki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, pozwoliło określić zarówno strategiczne, jak i newralgiczne obszary, które winny być przedmiotem uwagi przedsiębiorstw i gremiów je reprezentujących. Są to: polityka taryfowa przedsiębiorstw, procesy konsolidacyjne w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, roszczenia osób trzecich wobec przedsiębiorstw (z tytułu odpłatnego przejmowania urządzeń, bezumownego korzystania przez przedsiębiorstwa z nieruchomości osób trzecich i ustanawiania służebności na nieruchomościach osób trzecich) oraz zagadnienia związane z ochroną konkurencji i praw konsumenta.

Na nasze wspólne zaproszenie do uczestnictwa w tym niewątpliwie ciekawym i potrzebnym projekcie badawczym pozytywnie odpowiedziało ponad 100 przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które przesłały wypełnione ankiety. Informacje w nich zawarte są w mojej ocenie poważnym materiałem, pozwalającym na dokonanie realnej oceny stopnia rozwiązywania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne ich głównych problemów organizacyjno-prawnych”.

Kolejne raporty prawne będą się w kolejnych miesiącach ukazywały sukcesywnie na łamach „Wodociągów – Kanalizacji”.

Zapisz się
do newslettera


  Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

  Ukazał się kolejny raport prawny dotyczący sektora wod.-kan. autorstwa naszych prawników

  Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

  Debata ekspercka poświęcona pierwszemu z cyklu raportów prawnych dotyczących sektora wod.-kan.

  Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

  PIT-8C w przedsiębiorstwach branży wodociągowo-kanalizacyjnej